Gayrimenkul satışına ve kiralamaya döviz yasağı geldi!


“Türk Parası Kıymetini Koruma Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararnameye göre Türkiye’de yerleşik kişiler her türlü menkul ve gayrimenkul satış ve kiralamasını Türk Lirası üzerinden yapacak. Döviz ile yapılan işlemler 30 gün içerisinde Türk Lirası’na çevrilecek.
Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4’üncü maddesine yeni bir bent eklendi.

Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.
30 gün içinde TL’ye geçme zorunluluğu!
Aynı karara geçiçi bir madde de eklendi. Geçici maddeye göre, değişikliğe gidilen maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde TL’ye geçilmesi gerekiyor.

Eklenen madde aşağıdaki gibi:

“Bu kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.“
13.09.2018-www.hürriyetemlak.com