Kaçak kat çıkıldığında ne olur?


Kaçak olarak yapısına bir veya daha fazla kat ekleyen konut sahiplerinin cezalandırılması ve kanuna uygun şekilde yaptırımlara tabii tutulması sağlanıyor. Kaçak kat çıkıldığında ne olur? Kaçak olarak çıkılan katların özellikle çevreye olan etkileri beklenmedik sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. İnsanların emniyetini riske atan ve her an yıkılabilecek bir kaçak katın ruhsat alması mümkün değildir. Yetkililere cezalar kesildikten sonra, ruhsat verilmeden yıkım kararı çıkarılacaktır. Yapı şartlarına uygun fakat kaçak olarak çıkılmış bir kat için cezalar ödenerek ruhsat alınması mümkün. Şu sıralar gündemde olan imar affı konusunu mutlaka değerlendirin.
Kaçak Kat İçin Yıkım Kararı
Yıkım kararının dahi verilebiliyor olması nedeniyle özellikle konut sahiplerinin bu yönde bir girişimde bulunmaması son derece önemli hale geliyor. Yıkım kararının çıkarılmasına neden olan temel durum ise imar kanununa uygun hale getirilmemesi ve ruhsat almak için girişimde bulunulmamasıdır. Kaçak kat çıkıldığında ne olur? Kaçak olarak belediyeden veya bağlı bulunduğunuz valilikten gerekli izinleri almadığınız taktirde kaçak katın yıkılma hakkı bulunuyor.
Yapının imar kanunlarına uygun hale getirilebilecek durumda olması ve evraklar tamamlanarak konuta dahil edilebilecek durumda olması halinde yıkım kararı çıkarılmasına gerek kalmayacaktır. Gerekli cezalar kesildikten sonra şahsa ve yapının diğer sorumlularına cezalar kesilecektir. Ardından kaçak kat kayıtlara geçilecek ve yapının bir parçası olarak görülmeye başlanacaktır. Özellikle yasal süreçte en çok etkilenenler, direkt olarak kaçak katla ilgili girişimde bulunacak olan kurumlar olacaktır. Alışanlarıyla birlikte kaçak katın yapımı için faaliyetlere başlayan firmaların cezalar açıklanana dek yeni bir iş üstlenmesi mümkün değildir. Mahkeme kararları çıkarılana ve kayıtlı oldukları meslek odasına bildirimde bulunulana kadar farklı bir inşaatta resmi olarak görev almalarına izin verilmeyecektir.
Kaçak Kat Çıkmanın Cezası Nedir?
Konuta çıkılan kaçak katlar özellikçe çevreyi etkileyen bir yapıya sahip oluyor. Bu nedenle pek çok farklı duruma bağlı olarak ceza kesilebilir. Sadece konutun sahibine değil, müteahhitlerden proje müelliflerine kadar herkesin cezalandırılma olasılığı bulunuyor. Ruhsat alınmadan ve projeye uygun olmayan şekilde çıkılan kaçak kat veya katlar, binlerce TL tutarında ceza almanıza neden olabilir.

Ruhsat alınmadan yapılan kaçak katın fenni mesullerine en az 500 Türk Lirası tutarında ceza kesilecektir. Çevreye olan etkisine bağlı olarak bu cezanın artırılmasına karar verilir. Yapı veya parselin sahibi olan kişiye, haritanın plan ve proje müelliflerine, müteahhide, fenni mesullere, şantiye şefine duruma bağlı olarak 2000 TL ceza kesilir.

Çevreye olan etkinin özellikle sağlık şartlarını olumsuz yönde etkileyecek olması halinde 4000 Türk Lirası ceza kesilir. Kaçak kat çıkıldığında ne olur? İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit edecek bir durum söz konusu olduğunda ise 6000 Türk Lirası tutarında ceza kesilecektir. Sadece konuta göre değil, çevredeki konutlara ve insanların kaçak kattan etkilenme durumlarına bağlı olarak cezanın boyutu artış gösterecektir.
Kaynak: www.hürriyetemlak.com 11 HAZİRAN 2018