Yıkım kararları kalkacak para cezası iptal edilecek


İmar barışı düzenlemesi milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. Yapılacak düzenlemede en çok merak edilen soruların yanıtlarını Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz yanıtladı.
1 - İmar affında ilk düzenleme hangi tarihte yapıldı?
1984 yılında çıkarılan 2981 sayılı yasa ile gecekondu alanlarında işgal edilen alanların buradaki hak sahiplerine ileride imar uygulaması ile konut alanı olması şartı ile tapu hakkı verilmesi hakkı getirilmişti. Bu imar affı ile tapu tahsis hakkı sahiplerine öncelikli tapu alma hakkı sağlandı ve buralarda bulunan taşınmazlar ise yasa güvence altına alındı.
2 - Sonraki düzenlemeler ne zaman yapıldı ve neler getirdi?
1986’da yapı alanları içinde oluşturulan fazlalıkların ve kat fazlalıklarının af kapsamına alınması öngörüldü. Yine 2B statüsündeki alanların 2012’de satışı yapıldı. 1986-2012 arasında ve kentsel dönüşüm başladıktan sonra 2012-2017 arasında yeni yapıların birçoğunda da iskana aykırılıklar nedeniyle binalar kat irtifaklı olarak kaldı.
3 - İmar barışı ile ne amaçlanıyor?
İmar barışı ile 1986’dan beri sorunlu gözüken tüm yapılar yasal hale getirilecek. Çatı katları, daire içleri, ortak alanlarda yapılan fazlalıklar ve fazla çıkılan kat alanları vb.
4 - Afet riski altındaki alanlar, gecekondular, 2B’ler bu kapsamda mı?
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi, 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılar ve 2B alanlarına da imar barışı düzenlemesi uygulanacak.
5 - Süre ne olacak, başvurular nereye yapılacak?
31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için geçerli olacak ve başvuru süresi 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olacaktır. Başvurular Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne yapılacaktır.
6 - Düzenleme kapsamına girenler ne kadar ücret ödeyecek?
Kaçak yapılaşma alanı ve miktarının ne olduğu tespit edilerek arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyet değeri toplamı üzerinden % 3 oranında bir kayıt bedeli alınacaktır. Bedel sonrasında Yapı Kayıt Belgesi verilecektir.
7 - Daha önce verilmiş olan yıkım kararları ve para cezaları affedilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi almış olan yapılar için öncesinde düzenlenen yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecek. Kayıt Belgesi olan taşınmazlara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecektir.
8 - Konut olan binayı işyerine çevirmek mümkün olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi sahibi olan yapılarda hak sahiplerinin yarısının onayı ile cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilecek. Kat mülkiyetine geçiş veya cins değişikliği için Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek harç miktarının iki katı kadar bir harç daha alınacak.
9 - Hazine arazisindeki taşınmazlar affedilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alınan taşınmazlar eğer Hazine arazileri üzerine kurulmuşsa hak sahibi olduğunu ispat edenlere Bakanlık tarafından bu araziler rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.
10 - Affa uğrayan yapılar yıkılıp yenisi yapılırsa hangi mevzuata tabi olacak?
Yapı Kayıt Belgesi ile taşınmazı yasal hale getiren hak sahiplerine, bu hak mevcut yapıların yıkılması halinde bir kazanılmış hak sağlamayacak. Yani bina yıkıldığında ve yeniden yapıldığında mevcut imar durumu geçerli olacak.
Yapı Kayıt Belgeleri mevcut tüm yapılar için geçerli olmak üzere binaların yıkılıp yeniden yapılmasına veya 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm uygulamasına tabi olduğu ana kadar geçerli olacak.
www.milliyet.com
02.05.2018